Het bestuur

Het stichtingsbestuur bestaat uit 3 personen: 
Jan Spigt           : Voorzitter, Penningmeester
Paul Witte         : Secretaris
Dick Batenburg : Lid

Vier maal per jaar besluit het bestuur over het toekennen van subsidies. In opdracht van het bestuur wordt de besluitvorming voorbereid door de projectmedewerkers van de stichting.
Leidraad voor het bestuur zijn de oprichtingsstatuten van de stichting d.d. 23 juli 1998.
Het bestuur is als zodanig onbezoldigd, kosten worden vergoed.

Het bestuur stelt, in navolging van het gedachtegoed van Dirk de Waard, de oprichter, in beginsel het rendement van het vermogen ter beschikking voor de vervulling van het doel van de stichting.

Publicatie cijfers ANBI 2020

Staat van Baten en Lasten
Staat van Baten en Lasten 2019
Staat van Baten en Lasten 2018
Staat van Baten en Lasten 2017
Staat van Baten en Lasten 2016

Staat van Baten en Lasten 2015

Staat van Baten en Lasten 2014
Staat van Baten en Lasten 2013
 

 

Stichting