Toewijzing

Eerstkomende vergadering: donderdag 26 september 2019            

Besproken worden alle aanvragen welke zijn binnengekomen vóór 1 september 2019.

Begin oktober zullen wij u op de hoogte brengen van het besluit of (een deel van) de subsidie wel of niet zal worden toegekend.

De volgende sluitingsdatum is 1 december 2019 en de toewijzingsvergadering zal plaatsvinden op donderdag 19 december 2019.

Eerder gedane toewijzingen

Voor de in 2017 door Stichting Het Waardige Dier gedane bijdragen, klik hier
Voor de in 2016 door Stichting Het Waardige Dier gedane bijdragen, klik hier
Voor de in 2015 door Stichting Het Waardige Dier gedane bijdragen, klik hier
Voor de in 2014 door Stichting Het Waardige Dier gedane bijdragen, klik hier
Voor de in 2013 door Stichting Het Waardige Dier gedane bijdragen, klik hier
Voor de in 2012 door Stichting Het Waardige Dier gedane bijdragen, klik hier

Toewijzingsbeleid

Het toewijzingsbeleid wordt elders op deze website nader toegelicht. Voor het lopende jaar en het komende jaar wordt hierin geen verandering verwacht en wordt ter toelichting verder verwezen naar eerder gepubliceerde toewijzingen. Komende toewijzingen zullen naar het zich laat aanzien in lijn zijn met eerder gedane toewijzingen.

 

 

                 

 

 

Stichting