Toewijzing

Eerstkomende vergadering: donderdag 19 maart 2020.          

Besproken worden alle aanvragen welke zijn binnengekomen vóór 1 maart 2020.

Begin april 2020 zullen wij u op de hoogte brengen van het besluit of (een deel van) de subsidie wel of niet zal worden toegekend.

De volgende sluitingsdatum is 1 juni 2020 en de toewijzingsvergadering zal plaatsvinden op donderdag 23 juni 2020.

Eerder gedane toewijzingen

Voor de in 2018 door Stichting Het Waardige Dier gedane bijdragen, klik hier
Voor de in 2017 door Stichting Het Waardige Dier gedane bijdragen, klik hier
Voor de in 2016 door Stichting Het Waardige Dier gedane bijdragen, klik hier
Voor de in 2015 door Stichting Het Waardige Dier gedane bijdragen, klik hier
Voor de in 2014 door Stichting Het Waardige Dier gedane bijdragen, klik hier
Voor de in 2013 door Stichting Het Waardige Dier gedane bijdragen, klik hier

Toewijzingsbeleid

Het toewijzingsbeleid wordt elders op deze website nader toegelicht. Voor het lopende jaar en het komende jaar wordt hierin geen verandering verwacht en wordt ter toelichting verder verwezen naar eerder gepubliceerde toewijzingen. Komende toewijzingen zullen naar het zich laat aanzien in lijn zijn met eerder gedane toewijzingen.

 

 

                 

 

 

Stichting