Aanvraagvoorwaarden

De hieronder vermelde voorwaarden dienen slechts om een indicatie te geven van de belangrijkste voorwaarden voor toekenning van een bijdrage. De stichting behoudt zich het recht voor om iedere bijdrage om haar moverende redenen toe te kennen of af te wijzen.

Doe vooraf de Quick Scan om nog meer inzicht te krijgen of een eventuele aanvraag gehonoreerd kan worden.

  • De projecten dienen in Nederland ten uitvoer gebracht te worden.

  • De instelling of organisatie dient zich in te zetten ten dienste van het algemene nut en zonder winstoogmerk op het gebied van dierenwelzijn.

  • Er zal geen bijdrage verstrekt worden aan projecten welke al zijn gerealiseerd en er zal in beginsel geen bijdrage worden verstrekt aan projecten welke al in uitvoering zijn.

  • Projecten met een doorlooptijd van meerdere jaren zijn niet van toekenning uitgesloten, maar zullen extra kritisch bekeken worden en kunnen onderhevig zijn aan nadere voorwaarden gedurende de looptijd van het project. Dit ter beoordeling van het bestuur.

 

.

  

Stichting