Beoordelingscriteria

Nadat u met goed gevolg de Quick Scan heeft doorlopen vindt u op de website een aanvraagformulier. Hier is alle door de stichting gewenste informatie te vinden. 

Enkele hiervan zijn:

  • projectomschrijving;

  • kopie actuele statuten;

  • kopie inschrijving K.v.K.;

  • recent financieel jaarverslag, incl. balans, winst- en verliesrekening;

  • begroting van het project waarvoor een bijdrage aan de stichting wordt gevraagd (eventueel aangevuld met offertes);

  • financieringsplan ten behoeve van het project in aanvraag met eventuele toezeggingen van andere subsidiegevers en/of donateurs;

  • eigen bijdrage in het project.

 

 

Stichting