Quick Scan/Aanvraag

Een aanvraag kan alleen ingediend worden middels het aanvraagformulier op onze website. Voordat u de aanvraag kunt invoeren moet u eerst een zogenaamde Quick Scan doorlopen. In deze Quick Scan beantwoordt u een aantal vragen, waarmee u kunt vaststellen of uw project binnen de criteria van Stichting Het Waardige Dier valt. Een succesvol doorlopen Quick Scan betekent niet dat uw aanvraag ook zal worden ondersteund.

De Quick Scan is tevens bedoeld om te voorkomen dat u veel werk steekt in het invullen van ons digitale aanvraagformulier terwijl uw aanvraag niet binnen onze criteria valt. Bij elke vraag kunt u één antwoord aanvinken. Nadat u de Quick Scan succesvol heeft doorlopen, kunt u het aanvraagformulier invullen.

Start Quick Scan  


Voordat u start met het invullen van het aanvraagformulier ontvangt u eenmalig een uniek nummer en een wachtwoord waarmee u uw aanvraag kunt invoeren. Mocht u de aanvraag tussentijds willen onderbreken, dan kunt u op een later tijdstip inloggen met de unieke code en het wachtwoord om het invullen van uw aanvraag voort te zetten.  

Start aanvraag


 

 

 

Stichting